Выхаванне, свядомасць, хрысціянскія ўплывы

Змест брашуры

 • Прадмова (Пшэмыслаў Фенрых, Уладзімір Хільмановіч)
 • Яцак Салій, Тры антрапалогіі – тры педагогікі
 • Віктар Данілаў, Уплыў хрысціянства на сістэму выхавання
 • Янка Трацяк, Соцыум, нацыянальная свядомасць, характар
 • Пшэмыслаў Фенрых, Рэлігійны ўплыў на грамадскія і палітычныя змены ў Польшчы пасля 1975 году.

Спампаваць Брашура 7. Выхаванне, свядомасць, хрысціянскія ўплывы.

Праз адукацыю – да грамадзянскай супольнасці. Брашура 7. Шчэцін, 2002.

Грамадзянская адукацыя ў Польшчы і Беларусі

Змест брашуры

 • Прадмова (Пшэмыслаў Фенрых, Уладзімір Хільмановіч)
 • Пшэмыслаў Фенрых, Рэформа адукацыі ў Польшчы і яе наступнасці
 • Ганна Кастэцка, Грамадзянская Адукацыя ў Муніцыпальнай Школе
 • Лявон Карповіч, Настаўнік у беларускай сістэме адліку
 • Юры Пацюпа, Выхаванне патрыятызму на занятках літаратуры.

Спампаваць Грамадзянская адукацыя.

Праз адукацыю – да грамадзянскай супольнасці. Брашура 6. Шчэцін, 2002.

Лідарства і моладзевыя арганізацыі

Змест брашуры

 • Прадмова (Пшэмыслаў Фенрых, Уладзімір Хільмановіч)
 • Віктар Сазонаў, Грамадскі лідар у Беларусі – гісторыя, рэаліі і патрабаванні
 • Ёанна Фенрых-Смаліньска, Лідар у моладзевай арганізацыі
 • Габрыэля Вятр, Моладзь у сродках масавай інфармацыі
 • Андрэй Пачобут, Моладзевыя арганізацыі: характарыстыка і перспектывы дзейнасці

Спампаваць Лідарства і моладзевыя арганізацыі.

Праз адукацыю – да грамадзянскай супольнасці. Брашура 5. Шчэцін, 2002.

Кшталтаванне грамадзянскіх паставаў

Змест брашуры

 • Прадмова (Пшэмыслаў Фенрых, Уладзімір Хільмановіч)
 • Пшэмыслаў Фенрых, Выхаванне праз удзел
 • Ёанна Фенрых-Смаліньска, Абуджэнне патрыятызму і грамадзянскіх паставаў
 • Габрыэля Вятр, Адукацыя беларускіх і польскіх грамадзянаў

Спампаваць Кшталтаванне грамадзянскіх паставаў

Праз адукацыю – да грамадзянскай супольнасці. Брашура 4. Шчэцін, 2002.

Палітычная сцэна Беларусі: гарадзенскія грамадскія рухі і супольнасці

Змест брашуры

 • Прадмова (Пшэмыслаў Фенрых, Уладзімір Хільмановіч)
 • Уладзімір Хільмановіч, Грамадска-палітычная сцэна Беларусі (1988-2002 гады)
 • Віктар Сазонаў, Уладзімір Хільмановіч, Недзяржаўныя арганізацыі Гарадзеншчыны і іх дзейнасць у грамадскіх асяродках
 • Валерый Задаля, Жывем на зямлі адной (Дэмаграфічныя працэсы, нацыянальныя і рэлігійныя супольнасці на Гарадзеншчыне)

Спампаваць Палітычная сцэна Беларусі – гарадзенскія грамадскія рухі і супольнасці.

Праз адукацыю – да грамадзянскай супольнасці. Брашура 3. Шчэцін, 2002.

Дэмакратыя і грамадства Беларусі – традыцыі і практыка

Змест брашуры

 • Прадмова (Пшэмыслаў Фенрых, Уладзімір Хільмановіч)
 • Тацяна Маліноўская, Дэмакратыя і грамадзянская супольнасць
 • Тацяна Маліноўская, Традыцыі дэмакратыі на Беларусі
 • Мікола Аксаміт, Стан правоў чалавека ў найноўшай гісторыі Беларусі

Спампаваць: Брашура 2. Дэмакратыя і грамадства Беларусі – традыцыі і практыка.

Праз адукацыю – да грамадзянскай супольнасці. Брашура 2. Шчэцін, 2002.

Беларускія свядомасць, мова, гісторыя: на зломе стэрэатыпаў

Змест брашуры

 • Прадмова (Пшэмыслаў Фенрых, Уладзімір Хільмановіч)
 • Віктар Сазонаў, “Каб не ўмёрлі” (Светапоглядавыя адрозненні моваў. Асаблівасці беларускага моўнага менталітэту)
 • Янка Трацяк, Рэлігія як фактар нацыянальнай свядомасці
 • Аляксандар Краўцэвіч, Ключавыя праблемы выкладання гісторыі Беларусі

Спампаваць брашуру па спасылцы.

Праз адукацыю – да грамадзянскай супольнасці. Брашура 1. Шчэцін, 2001.